Dirigentens verksamhet

Att vara barn på Dirigentens förskola innebär att man får möjlighet att lära känna många nya kompisar.

På förskolan finns ca 70 barn som är indelade i mindre grupper. Varje barn tillhör en avdelning. 

Arbetssättet är processinriktat vilket innebär att vi följer utvecklingsgången hos barnen inom olika utvecklings områden. Vid undervisningen är barnen indelade i mindre grupper. I gruppen får de möjlighet att träna socialt samspel, empati och självständighet.
Ditt barn får också undersöka, experimentera och skapa i olika material.

Dirigentens förskola vill erbjuda dig som förälder ett stöd under förskoletiden. Därför är det viktigt för oss att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete omkring ditt barn. 

Vi vill vara ett bra val för dig!

1 november 2017